Nastavak trgovanja

Dražba otvaranja započet će u 10:30, a u 11:00 počinje kontinuirana trgovina. https://zse.hr/default.aspx?id=95599