potrebna dokumentacija

Naslovna / Home » Podrška » Potrebna dokumentacija

I. Trgovanje vrijednosnim papirima:

Prije zadavanja naloga za kupnju i/ili prodaju vrijednosnih papira obvezni ste nam dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) Fizičke osobe:

 • 1 potpisan primjerak Ugovora o brokerskim uslugama
 • kopiju važeće osobne iskaznice ili putovnice
 • kopiju bankovne kartice kunskog tekućeg ili kunskog štednog računa ili kopiju ugovora o kunskom nerezidentnom računu (račun mora glasiti na Vaše ime)
 • popunjen obrazac osobnih podataka za fizičke osobe
 • OIB, ukoliko nije sadržan u osobnoj ispravi

b) Pravne osobe:

 • 1 potpisan primjerak Ugovora o brokerskim uslugama
 • kopiju važeće osobne iskaznice/putovnice osobe ovlaštene za zastupanje
 • popunjen obrazac osobnih podataka za pravne osobe
 • izvadak iz registra stvarnih vlasnika, ne stariji od mjesec dana*
 • izvadak iz sudskog registra ili rješenja o upisu u sudski registar, odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra preveden po ovlaštenom sudskom tumaču (inozemne pravne osobe), ne stariji od tri mjeseca,*
 • kopiju potvrde o otvaranju žiro računa ili potpisni karton, odnosno kopiju ugovora o otvaranju nerezidentnog kunskog računa
 • kopiju obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u

*Ako klijent ne raspolaže s dokumentom koji nosi odgovarajući datum izdavanja, za trgovačka društva sa sjedištem u RH zaposlenik društva izvrši će uvid u on line registar.

II. Upravljanje portfeljem vrijednosnih papira i druge financijske imovine

a) Fizičke osobe

Za otvaranje računa portfelja u SKDD i upravljanje portfeljem potrebna nam je sljedeća dokumentacija:

 • potpisan i kod javnog bilježnika ovjeren Ugovor o upravljanju portfeljem
 • Izjava nalogodavatelja o otvaranju računa portfelja ovjerena kod javnog bilježnika
 • Upitnik – ulagački profil klijenta – ispunjen i ovjeren kod javnog bilježnika
 • Kopija važeće osobne iskaznice ili putovnice
 • Kopija bankovne kartice kunskog tekućeg ili kunskog štednog računa ili kopija ugovora o kunskom nerezidentnom računu (račun mora glasiti na vaše ime)

b) Pravne osobe:

 • * Uz ugovor o upravljanju portfeljem i Upitnik – ulagački profil klijenta sva dokumentacija navedena pod I a).