Upravljanje portfeljem

Naslovna / Home » Upravljanje portfeljem

Jedna od usluga koju FIMA Vrijednosnice nude je i upravljanje portfeljem financijskih instrumenata. Uz donošenje ulagačkih odluka od strane educiranih profesionalaca, cilj ove usluge je ostvarivanje prinosa koji će nadmašiti prinos klasičnih oblika štednje uz poštivanje načela diversifikacije uloženih sredstava, likvidnosti i transparentnosti, racionalnog upravljanja troškovima i naknadama, upravljanja valutnim rizicima i dr. Nastojimo pratiti svjetske trendove i u korak s njima kreirati nove tipove portfelja i strategije upravljanja.

Vašu imovinu ulažemo poštujući suvremena načela upravljanja portfeljima, i to na hrvatskom tržištu kapitala i/ili na nekom od svjetskih tržišta u odnosu na koja svakodnevno analiziramo kretanja na tržištu kapitala te evaluiramo potrebe za realokacijom portfelja na temelju globalnih i regionalnih makroekonomskih utjecaja. O stanju portfelja Vas redovito izvještavamo sukladno zakonskim odredbama, ali i na Vaš individualni zahtjev.

Posebno ističemo da su svi trenutno dostupni tipovi portfelja koje Društvo nudi vezani uz ulaganje u dionice koje nosi svoje rizike kao primjerice, a ne isključivo: tržišni rizik, rizik (ne)likvidnosti, poslovni rizik, tečajni rizik, politički rizik, financijski rizik, sistematski i društveni rizik.

Naša strategija upravljanja portfeljem je standardizirana s obzirom na tip portfelja pri čemu prilikom provođenja procjene primjerenosti utvrđujemo da li je primjerena i s obzirom na pojedinačnog klijenta. Klijenti mogu odabrati jedan od četiri ponuđena tipa portfelja, odnosno Portfelj Hrvatska, Portfelj HR Turizam, Portfelj Global ili Portfelj Global Tech.

Portfelj Hrvatska – portfelj Hrvatska podrazumijeva ulaganje imovine portfelja na hrvatskom tržištu kapitala, odnosno kupnju i prodaju financijskih instrumenata čija se vrijednost izražava u hrvatskim kunama. Imovina portfelja je diversificirana na dionice koje kotiraju na uređenom tržištu Zagrebačke burze ili MTP-u kojim upravlja Zagrebačka burza i gotovinu u kunama i to pretežno od dionica visoke likvidnosti, diversificirane na različite sektore. Referentni benchmark indeks kojim se mjeri uspješnost prinosa portfelja je dionički indeks Zagrebačke burze CROBEX.

Portfelj Global – portfelj Global podrazumijeva ulaganje imovine portfelja na hrvatskom i razvijenim inozemnim tržištima kapitala, primarno tržište SAD-a i zemalja EU, odnosno kupnju i prodaju financijskih instrumenata čija se vrijednost izražava primarno u stranim valutama, odnosno u protuvrijednosti u hrvatskim kunama. Imovina portfelja je diversificirana na dionice izdavatelja koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi i inozemnim burzama (pretežno NYSE, NASDAQ, XETRA) te gotovinu u domaćoj i stranim valutama. Referentni benchmark indeks kojim se mjeri uspješnost prinosa portfelja je kombinacija indeksa CROBEX, STOXX Europe 600 i S&P 500 od kojih indeksi CROBEX i STOXX Europe 600 imaju jednaki ponder 25% dok indeks S&P 500 ima ponder 50%.

Portfelj HR Turizam – portfelj HR Turizam podrazumijeva ulaganje imovine portfelja na hrvatskom tržištu kapitala odnosno kupnju i prodaju financijskih instrumenata čija se vrijednost izražava u hrvatskim kunama. Imovina portfelja je diversificirana na dionice tvrtki koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi, a čija je djelatnost hotelijerstvo, turizam, rekreacija i zabava te gotovinu u kunama. Referentni benchmark indeks kojim se mjeri uspješnost prinosa portfelja je dionički indeks Zagrebačke burze CROBEXturist.

Portfelj Global Tech – portfelj Global Tech podrazumijeva ulaganje imovine portfelja na inozemnom tržištu kapitala odnosno kupnju i prodaju vrijednosnih papira čija se vrijednost izražava u stranim valutama. Imovina portfelja je diversificirana na ETF-ove i dionice tvrtki koji kotiraju na inozemnim burzama (pretežno NASDAQ i NYSE), a čija je djelatnost informacijska tehnologija, telekomunikacije, proizvodnja elektronike, razvoj software-a, biotehnologija, umjetna inteligencija i blockchain tehnologija te gotovinu u stranim valutama. Referentni benchmark indeks kojim se mjeri uspješnost prinosa portfelja je kombinacija indeksa Dow Jones U.S. Technology Index i STOXX Europe 600 Technology od kojih indeksi Dow Jones U.S. Technology Index indeks ima ponder 75% dok indeks STOXX Europe 600 Technology ima ponder 25%.

Za sve ostale informacije o strategiji upravljanja i tipovima portfelja koje je moguće ugovoriti kontaktirajte jednog od naših brokera koristeći formu ispod.

Kontaktirajte našeg brokera

Tim naših profesionalaca spreman je u svakom trenutku biti Vama na raspolaganju i pružiti Vam odgovor na pitanje o investicijskim uslugama FIMA Vrijednosnica. Za dodatne informacije unesite svoje kontakt podatke kako bi Vas kontaktirao broker ili investicijski savjetnik FIMA Vrijednosnica.

Molimo Vas da ispunite sva polja, hvala!

2 + 5 =

Primajte naš dnevni izvještaj o tržištu kapitala

Budite pravovremeno obaviješteni o svim važnim događajima na domaćem i regionalnim tržištima kapitala! Investicijski stručnjaci FIMA Vrijednosnica svakoga dana pripremaju pregled najzanimljivijih informacija s tržišta kapitala Hrvatske, Slovenije, Rumunjske i Bugarske, koje Vam mogu pomoći u donošenju odluka kod ulaganja u vrijednosne papire.

Primajte naš dnevni izvještaj o tržištu kapitala

Budite pravovremeno obaviješteni o svim važnim događajima na domaćem i regionalnim tržištima kapitala! Investicijski stručnjaci FIMA Vrijednosnica svakoga dana pripremaju pregled najzanimljivijih informacija s tržišta kapitala Hrvatske, Slovenije, Rumunjske i Bugarske, koje Vam mogu pomoći u donošenju odluka kod ulaganja u vrijednosne papire.