često postavljana pitanja

Naslovna / Home » Podrška » Često postavljana pitanja
1. Kako prodati dionice?
Uvjeti: Postali ste naš klijent i registrirali ste dionice

 • Kontaktirajte svoga brokera koji će Vam izložiti nalog na burzu. Nalog se može zadati telefonskim putem, osobno, kao i putem FIMA eTrade sustava.
2. Kako kupiti dionice?
Uvjeti: Postali ste naš klijent i uplatili ste sredstva za kupnju dionica

 • s odabranim brokerom dogovoriti osnovne elemente naloga: cijenu i količinu
 • nakon što se dogovore elementi naloga ovlašteni broker takav nalog stavlja na burzu gdje se nalog nalazi do realizacije ili Vašeg opoziva

Namira dionicama se izvršava na T+2 odnosno drugi radni dan od dana realizacije (subota i nedjelja se ne računaju kao radni dani) kada su dionice vidljive na Vašem računu investitora u SKDD.

3. Kako uplatiti hrk za kupnju dionica?

Računi preko kojih se može uplatiti HRK sredstva za kupnju dionica su:

OTP banka, IBAN HR1324070001300322261
Zagrebačka banka, IBAN: HR9423600001300053109
Hrvatska poštanska banka, IBAN HR9123900011300052761

Za primjer ispravno popunjene uplatnice kliknite ovdje.

Napomena: Za uplatu sredstva u stranoj valuti molimo Vas da se obratite svojoj kontakt osobi u FIMA-VRIJEDNOSNICAMA.

4. Kako saznati cijenu dionica?
Cijena dionica se može saznati:

 1. telefonskim kontaktom putem brokerske kuće
 2. putem FIMA eTrade sustava u realnom vremenu.

Razlikujemo kupovnu i prodajnu cijenu dionica. Kupovna cijena je najpovoljnija cijena po kojoj kupac, u danom trenutku, želi kupiti određenu dionicu. Prodajna cijena je najpovoljnija cijena po kojoj prodavatelj, u danom trenutku, nudi dionice na prodaju.

5. Naknade
Prilikom kupoprodaje dionica obračunavaju se naknade prema važećem cjeniku usluga.

 • brokerska provizija od 1,50% (obračunava se na iznos izvršene transakcije) s time da minimalna brokerska provizija iznosi 200 kn
 • brokerska provizija od 0,6% kod Internet trgovanja (obračunava se na iznos izvršene transakcije) s time da minimalna brokerska provizija iznosi 60 kn
 • provizija mjesta trgovanja – Zagrebačke burze koja iznosi 0,08 % te se obračunava na sve realizirane transakcije bez obzira na način na koji je nalog zadan.
6. Kako zadati nalog za kupnju/prodaju dionica?
Nalozi se zadaju preko ovlaštene brokerske kuće, a način zadavanja može biti telefonski, osobno i elektronski (putem online trgovanja; FIMA eTrade ).
Nakon zaprimanja naloga ovlašteni broker ih plasira na burzu. Svi elementi naloga se mogu mijenjati do trenutka realizacije.
7. Što je to internet trgovanje i kako se registrirati?
Internet trgovanje je FIMA eTrade sustav preko kojeg je omogućeno zadavanje naloga s bilo kojeg mjesta koje ima pristup internetu putem jedinstvenog korisničkog broja (JKB) kao identifikatora i zaporke za on-line trgovanje. Registracija se obavlja na ovoj web stranici.

Nakon unosa osobnih podataka u on line obrazac te odabira kontakt osobe isprintajte ugovor o brokerskim uslugama. Isti potpišite, popunite odgovarajući obrazac osobnih podataka, te sa kopijama osobne iskaznice i bankovne kartice tekućeg računa pošaljite na našu adresu: FIMA Vrijednosnice, Vrazova 25, 42000 Varaždin.

8. Kako sklopiti vođenje portfelja sa FIMA vrijednosnicama?
Usluga upravljanja portfeljem ima za cilj realizirati prinos na uloženi iznos u određenom vremenskom razdoblju uz Vama prihvatljiv stupanj rizika. Smisao ulaganja na tržištu kapitala ogleda se u ostvarivanju takvih prinosa koji će nadmašiti prinos koji je moguće ostvariti klasičnim oblicima štednje.

Uz višegodišnje iskustvo, našu uslugu vođenja portfelja karakterizira transparentnost, fleksibilnost i profesionalnost prilagođena osobnim potrebama svakog klijenta.

Osnovne informacije:

 •  Minimalna vrijednost početnog uloga 100.000 kuna po tržištu
 •  Mogućnost unosa vrijednosnica u portfelj
 •  Ulaganja na stranim tržištima
 •  Investiranje prema preferencijama klijenta
 •  Zadržavanje svih prava iz vrijednosnica koje se nalaze u portfelju
 •  Pripadajuća dividenda, pravo glasa na glavnoj skupštini, sudjelovanje u dokapitalizaciji…
 •  Polugodišnji obračun dobiti
 •  Transparentan pristup
 •  Stalni uvid u stanje portfelja putem interneta
 •  Kontinuirano obavještavanje
 •  Individualan razgovor s investicijskim savjetnikom prilikom ugovaranja usluge upravljanja portfeljem

Također za Vas nije nužno nikakvo predznanje da bi aktivirali uslugu vođenja portfelja, samo je potrebno pratiti slijedeće korake:

Za otvaranje računa portfelja potrebne su nam:

 •  kopije Vaše osobne karte te kartice tekućeg računa
 •  kod javnog bilježnika ovjeren Ugovor o vođenju portfelja i pripadajući upitnik – Ulagački profil klijenta te Izjava o otvaranju računa portfelja koje dobivate u prostorijama FIMA Vrijednosnica

Nakon primitka navedenih dokumenata, u SKDD otvara Vam se Vaš vlastiti račun portfelja, te se po uplati sredstava usluga upravljanja portfeljem aktivira.

FIMA Vrijednosnice polugodišnje rade obračun vrijednosti portfelja u kojem izvještavaju o stanju portfelja i vrše raspodjelu dobiti koja se obračunava u omjeru 80 : 20 u Vašu korist. Ostvarena dobit se prema Vašoj želji pripisuje glavnici portfelja ili se isplaćuje na račun vlasnika portfelja.

Sve naknade i troškovi koje nosi usluga vođenja portfelja sadržane su u naknadi za upravljanje portfeljem koja iznosi 20 posto ostvarene dobiti te brokerskoj proviziji.

Rizici kojima je portfelj izložen:

 • Tržišni rizik
 • Rizik likvidnosti
 • Poslovni rizik
 • Financijski rizik
 • Tečajni rizik
 • Politički rizik
9. Burza, SKDD, HANFA
Burza je mjesto gdje se spajaju ponude i potražnje za vrijednosnim papirima. Članovi burze su brokerske kuće koje jedine imaju izravan pristup burzi čiji brokeri elektronski unose naloge u sustav burze. U Hrvatskoj postoji samo jedna burza – Zagrebačka burza (ZSE). Svi zainteresirani za trgovanje na burzi mogu zadati nalog za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira isključivo putem neke od registriranih brokerskih kuća. Na Zagrebačke burze možete naći popis izdavatelja vrijednosnih papira kao i popis svih uvrštenih dionica na Zagrebačkoj burzi.

Središnje kliriniško depozitarno društvo (SKDD) je klirinška kuća preko koje se vrši prijeboj i namira svih obavljenih transakcija na burzi i van burze u Hrvatskoj.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je institucija koja nadzire i regulira hrvatsko tržišta kapitala. Nadzire izdavanje i trgovanje vrijednosnim papirima na Zagrebačkoj burzi te se brine o cjelokupnom uređenju i razvoju hrvatskog tržišta kapitala.

10. Broker & investicijski savjetnik
Broker je osoba koju je HANFA ovlastila za trgovinu vrijednosnim papirima. Broker kupuje i prodaje vrijednosne papire po nalogu klijenta.

Investicijski savjetnik je osoba koju je HANFA ovlastila za pružanje usluga investiciskog savjetovanja.

11. Kako saznati pin (u slučaju gubitka)
PIN izdaje SKDD, te je ujedno i jedina ovlaštena davati informacije o pinu.

Broj govornog automata SKDD je 01/4607-300 ili 01/4607-444. Za operatera birajte 0.

12. Mogu li se dionice prebaciti na drugu osobu, kako prodati dionice izvan burzovnog tržišta
Za fizičke osobe postoje dvije opcije, ovjeravanjem darovnog ili kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika i dostavljanjem istog u SKDD. Nakon sklapanja ugovora potrebno je kontaktirati SKDD koji će dalje provesti transakciju.
13. Što je margin kredit?
Margin kredit je kratkoročni kunski kredit koji je namijenjen investitorima koje žele ostvariti veću izloženost tržištu kapitala. Kredit je namijenjen isključivo za kupnju vrijednosnih papira kojima se trguje na Zagrebačkoj burzi. Izdaje se najčešće na osnovu zaloga dionica u odnosu 1:1, no to može biti i u drugom omjeru.

Margin kreditom izlažete se financijskoj poluzi koja može znatno uvećati vaš prinos u slučaju povoljnog kretanja cijena dionica, negoli što je to slučaj bez korištenja margin kredita, ali isto tako može uvećati vaš gubitak u slučaju nepovoljnog kretanja cijena dionica.

Ukoliko ste zainteresirani za uslugu korištenja margin kredita molim Vas kontaktirajte nas na [email protected].

14. Kako mogu vidjeti dionice koje posjedujem u svome portfelju?
Pretpostavka je da ste se prijavili za našu internet aplikaciju FIMA eTrade i da smo povratno zaprimili od Vas svu potrebnu dokumentaciju. Dionice su vidljive u izborniku „Portfelj“ pod kategorijom Hrvatska.

Ukoliko ste tek postali klijent Fima Vrijednosnica i želite vidjeti dionice koje otprije posjedujete molimo Vas da pošaljete podatak o vrsti i količini dionica Vašoj kontakt osobi putem poruke, dostupne u izborniku „Kontakt“. Vaša kontakt osoba će Vam poslati broj zahtjeva za registraciju dionica.

15. Kako dobiti zahtjev (broj) za registraciju dionica?
Zahtjev za registraciju dionica (odnosno tzv. zahtjev za registraciju vlasničke pozicije) koji je ujedno i preduvijet za prodaju vrijednosnih papira preko brokerske kuće, možete dobiti od Vaše kontakt osobe u brokerskoj kući.
16. koji su načini komunikacije s kontakt osobom?
Internet klijenti mogu korespondirati s svojom kontakt osobom putem chat poruka koje se nalaze u izborniku „Kontakti“ unutar samog FIMA eTrade sustava.

Drugi načini komunikacije podrazumjevaju kontakt putem elektronske pošte ili telefona.

17. Kako registrirati dionice?
Registracija dionica, tzv. registracija vlasničke pozicije, se radi pozivom na govorni automat Središnjeg kliriniško depozitarnog društva (SKDD) 01/4607 300 ili 01/4607-444 .Molimo Vas slijedite upute na govornom automatu.

Govorni automat će od Vas tražiti oznaku investitora (broj računa) i PIN, sa svrhom Vaše identifikacije, kao i broj zahtjeva koji dobivate od Vaše kontakt osobe.

18. Što je registracija vlasničke pozicije?
Vlasnička pozicija može biti registrirana s članom izdavateljem vrijednosnih papira ili s članom sudionikom (broker, skrbnik, itd.) Inicijalno je vlasnička pozicija (prilikom prijenosa iz registra izdavatelja) registrirana je s članom izdavateljem vrijednosnih papira te se za nju još kaže i da je slobodna pozicija.

Registracijom vlasničke pozicije s brokerskom kućom, što je preduvijet za otvaranje prodajnog naloga, klijent stavlja na raspolaganje brokerskoj kući dionice sa svrhom provođenja alokacije prilikom njihove prodaje, a sve kao rezultat realizacije prethodnog naloga klijenta. Registracija vlasničke pozicije s brokerskom kućom je nužna, kako bi se osigurali preduvijeti za otvaranje naloga i prodaju vrijednosnih papira na organiziranom tržištu (burzi).