eTrade

SUSTAV ZA INTERNETSKO TRGOVANJE

S ponosom Vam predstavljamo našu aplikaciju za trgovanje vrijednosnim papirima putem Interneta – FIMA eTrade. S ciljem da svojim klijentima osiguramo dodatnu razinu kvalitete i sadržaja fokus nam je bio na brzini i jednostavnosti prilikom zadavanja naloga i pregleda burzovnih informacija. U okviru jedne aplikacije, osim zadavanja naloga za trgovanje vrijednosnim papirima na Zagrebačkoj burzi, omogućili smo klijentima pristup razvijenim inozmenim tržitima, uz direktno plasiranje naloga na burzu, kao i niz funkcioinalnosti od kojih ističemo modul vezan uz oporezivanje kapitalnih dobitaka.

Karakteristike:

FIMA eTrade je aplikacija kojoj je moguće pristupiti s bilo kojeg računala s pristupom Internetu, sa sljedećim osnovnim karakteristikama:

  • Mogućnost pristupa Zagrebačkoj burzi i vodećim svjetskim burzama kroz odabir usluge, multivalutnost, uz direktan pristup (za potrebe zadavanja naloga) kako Zagrebačkoj burzi, tako i većini europskih i američkom tržištu kapitala,
  • Uvid u kretanje cijena dionica na Zagrebačkoj burzi u realnom vremenu s prikazom do 20 najbolje kotiranih ponuda na kupnju i prodaju (“dubina” tržišta)
  • Osvježavanje pozicija u portfelju odmah po izvršenom nalogu,
  • Automatiziran postupak registracije vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva za potrebe njihove prodaje na Zagrebačkoj burzi
  • Mogućnost kontaktiranja zaposlenika FIMA Vrijednosnica putem poruka

Funkcionalnosti:

Isključivo korisnicima eTrade usluge na raspolaganju su sljedeće funkcionalnosti:

  • Vođenje evidencije financijske imovine sukladno Pravilniku o porezu na dohodak (FIFO metoda), izračun poreza na dohodak s osnova kapitalnih dobitaka uz posebno iskazivanje neoporezivih kapitalnih dobitaka, generiranje JOPPD obrasca u skladu s obračunom, u formi podobnoj za slanje Poreznoj upravi, a sve uz mogućnost samostalnog unosa podataka o nabavama za registrirane dionice (koje nisu stečene uz posredovanje FIMA Vrijednosnica),
  • Pristup dnevnim izvješćima o tržištu kapitala te periodičkim analizama kompanija,
  • Mogućnost zadavanja više vrsta naloga: limitirani, stop limitirani i nalog sa skrivenom količinom (iceberg),
  • Mogućnost izrade personaliziranog izgleda i funkcionalnosti stranice kroz interaktivno sučelje aplikacije,
  • Mogućnost zadavanja naloga za konverziju u odabrane valute (prema redovnom tečaju poslovnih banaka Društva, bez naknade ili uz uslugu dogovaranja povlaštenog tečaja, uz naknadu, koja se naplaćuje u postotku na iznos koji predstavlja razliku između redovnog i povlaštenog tečaja).

U postupku je izrada mobilne verzije aplikacije čije je puštanje u rad predviđeno za prvu polovicu 2018.g.

eTrade verzija 2017

Prijava

eTrade verzija 2016

Postani korisnik

Registracija

Primajte naš dnevni izvještaj o tržištu kapitala

Budite pravovremeno obaviješteni o svim važnim događajima na domaćem i regionalnim tržištima kapitala! Investicijski stručnjaci FIMA Vrijednosnica svakoga dana pripremaju pregled najzanimljivijih informacija s tržišta kapitala Hrvatske, Slovenije, Rumunjske i Bugarske, koje Vam mogu pomoći u donošenju odluka kod ulaganja u vrijednosne papire.