Ozbiljna eskalacija trgovačkog rata

Ovaj put je ozbiljno. Kako to obično biva u ovakvim situacijama, ulozi su sve veći. Još oko 325 milijardi kineskog izvoza u SAD nije zahvaćeno carinama…