Makedonska burza pridružuje se Funderbeamu

Funderbeam je globalna crowdfunding platforma za startup kompanije na kojoj ulagatelji odmah nakon inicijalne faze ulaganja mogu trgovati svojim udjelima