Zlouporaba tržišta

Srijeda, 19. svibnja 2021.

Poštovani klijenti,

ovim putem htjeli bi se osvrnuti na pitanje zaštite integriteta tržišta kapitala. Zlouporaba tržišta, kojom se narušava integritet tržišta, koncept je koji obuhvaća nezakonite postupke na tržištima, a sastoji se od trgovanja na temelju povlaštenih informacija, nezakonitog objavljivanja povlaštenih informacija i manipuliranja tržištem. Takvim se postupcima onemogućava potpuna i odgovarajuća transparentnost tržišta, što je preduvjet za trgovanje na tržištu kapitala, a ovdje bi Vam posebno htjeli ukazati na radnje koje mogu upućivati na manipulaciju tržištem.

Temeljem Zakona o tržištu kapitala te Uredbe (EU) br. 596/2014 o zlouporabi tržišta, zabranjen je svaki oblik manipuliranja tržištem. Pokazatelji manipuliranja tržištem pobliže su opisani i u Delegiranoj uredbi komisije (EU) 2016/522.

Manipuliranje tržištem je općenito govoreći poduzimanje radnji od strane bilo koje fizičke ili pravne osobe, kojima se kod drugih sudionika na tržištu stvara ili može stvoriti kriva ili obmanjujuća slika o ponudi ili potražnji, cijeni ili prometu jednoga ili više financijskog instrumenta, vlasništvu nad jednim ili više financijskim instrumentom i sl. Situacije koje mogu predstavljati manipulaciju pobliže su opisane u prethodno spomenutoj Uredbi odnosno Delegiranoj uredbi.

O važnosti zaštite integriteta tržišta kapitala svjedoči i činjenica da je manipulacija tržištem, kao oblik njegove zlouporabe kazneno djelo za koje je Kaznenim zakonom propisana kazna (čl. 260 Kaznenog zakona, kazneno djelo zlouporabe tržišta kapitala).

Radi boljeg razumijevanja potencijalnih situacija koje mogu ukazivati na manipulaciju tržištem, navodimo neke od najčešćih oblika manipulativnog ponašanja koji su detektirani na Zagrebačkoj burzi:

  • Utjecanje na zaključnu cijenu,
  • Unošenje naloga u količini koja odudara od uobičajene i koji se povlače prije izvršenja kako bi se stvorio obmanjujući dojam postojanja ponude ili potražnje za financijskim instrumentom,
  • Zadavanje višestrukih ili velikih naloga na jednoj strani knjige naloga radi izvršavanja trgovanja na drugoj strani knjige naloga, nakon čega se nalozi za koje ne postoji namjera izvršenja povlače,
  • Transakcije izvršene između osoba unutar istog kućanstva pri čemu su nalozi za kupnju i prodaju zadani u gotovo isto vrijeme, s vrlo sličnom ili istom količinom i cijenom pri čemu često dolazi i do značajnog utjecaja na cijene financijskog instrumenta,
  • Izvršavanje transakcija bez bilo kojeg drugog očitog opravdanja osim u svrhu povećanja/smanjenja cijene ili povećanja volumena trgovanja, često prilikom otvaranja ili zatvaranja trgovanja na burzi pri čemu je kod takvih slučajeva često vrijednost transakcije manja od provizije koju ulagatelj plaća investicijskom društvu ili provizija čini značajan udio u vrijednosti transakcije,
  • Zadavanje naloga koji dovode do pokretanja dražbi na burzi te povlačenje istih prije izvršenja.

Više informacija o ovoj temi možete pronaći u prethodno spomenutoj EU regulativi kao i na stranicama regulatora, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Srdačan pozdrav,

FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o.