Uvođenje eura – servisne informacije za ulagače na ZSE

Srijeda, 21. prosinca 2022.

U skladu s Nacionalnim planom zamjene hrvatske kune eurom, Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 13. svibnja 2022. godine usvojio Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon) koji je stupio na snagu 15. srpnja 2022. godine. Nekoliko dana kasnije Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj sukladno kojoj će euro postati službenom valutom u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. godine.

Fiksni tečaj konverzije utvrđen u Uredbi Vijeća (EU) 2022/1208 prema kojem će se obavljati zamjena nacionalne valute za euro iznosi: 1 euro = 7,53450 kuna.

Radi učinkovitog i sigurnog prijelaza na valutu euro Zagrebačka burza (dalje u tekstu: Burza) je donijela odluku da se dana 29. i 30.12.2022. godine (četvrtak i petak) neće odvijati trgovanje na XETRA T7 trgovinskom sustavu na svim segmentima uređenog tržišta te multilateralnoj trgovinskoj platformi – Progress tržištu.

Posljednji dan trgovine na Burzi u valuti kuna je 28. prosinca 2022. godine. Trgovanje će se odvijati u skladu s uobičajenim vremenom trgovanja između 9:00 i 16:00 sati, a nakon završetka trgovine svi nalozi u trgovinskom sustavu bit će otkazani.

Prelaskom na euro na trgovinskom sustavu Zagrebačke burze mijenjaju se: (i) tržišne cijene financijskih instrumenata izražene u valuti kune; (ii) trgovinski parametri (sukladno revidiranim trgovinskim priručnicima koji se mogu naći na službenim internetskim stranicama Burze i (iii) minimalna jedinica količine kod državnih obveznica i trezorskih zapisa denominiranih u kuni.

Burza će dana 30. prosinca 2022. godine provesti prilagodbu svih burzovnih indeksa euru, i to preračunavanjem cijena u eure te izračunom novih divizora u eurima. Od 2. siječnja 2023. godine referentne vrijednosti odnosno indeksi računat će se u eurima. Sve povijesne vrijednosti za sve burzovne indekse prije 1.1.2023. godine ostaju nepromijenjene.

Trgovanje u novoj valuti euru na Burzi će započeti 2. siječnja, na prvi trgovinski dan u 2023. godini. Iznimno od redovitog rasporeda vremena trgovanja, na prvi dan trgovine u euru dražba otvaranja će trajati od 9:00 do 11:00 sati.

Vaše FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o.