Uvođenje eura – servisne informacije za klijente FIMA Vrijednosnica

Srijeda, 21. prosinca 2022.

Investicijsko društvo FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Zakon) spada u kategoriju pružatelja financijskih usluga, te kao takvo ima obvezu dvojnog iskazivanja prema potrošačima u Republici Hrvatskoj i u tom smislu dvojno iskazuje bitne informacije za potrošače – korisnike njegovih usluga.

Bitnim informacijama za potrošače kao male ulagatelje u smislu posebnih propisa smatraju se: tarife naknada, iznosi početnog i završnog stanja na novčanom računu klijenta, novčani iskaz vrijednosti završnog stanja na računu financijskih instrumenata klijenta, agregirani iznos ex ante i ex post informacija o troškovima i naknadama klijentu te iznos završnog stanja na novčanom računu klijenta na glavnom izborniku/ekranu digitalnog kanala putem kojeg se pruža investicijska ili pomoćna usluga.

Razdoblje obaveznog dvojnog iskazivanja započelo je 5.9.2022. godine te će trajati cijelu 2023. godinu, tj. zaključno s 31.12.2023. godine.

Društvo je na svojim službenim internetskim stranicama objavilo zbirnu Općenitu obavijest pružatelja financijskih usluga klijentima o postupku i uvjetima preračunavanja hrvatske kune u euro u kojoj su između ostalog detaljno opisana opća pravila preračunavanja i zaokruživanja cijena i drugih novčanih iskaza vrijednosti imovine klijenata. Spomenutu Općenitu obavijest možete naći na slijedećoj poveznici.

Stanje imovine klijenata iskazano u kunama bit će preračunato u skladu sa Zakonom, odnosno primjenom fiksnog tečaja konverzije, bez naknade.

Društvo ima obavezu klijentima koji su do datuma uvođenja eura imali ugovoren financijski proizvod ili uslugu u kunama čija je vrijednost iskazana u kunama, odnosno onim klijentima kojima je imovina ili potraživanje kod pružatelja financijskih usluga bila iskazana u kunama, odnosno onima koji su prije uvođenja eura kupili financijski proizvod ili primili financijsku uslugu u kunama, a čiji se financijski instrument i/ili novčana sredstva na dan uvođenja eura vode kod pružatelja financijske usluge, poslati individualnu obavijest o provedenom preračunavanju iz kuna u eure do kraja siječnja 2023.g.

Radi prijelaza sudionika tržišta kapitala na valutu euro, informiramo Vas kako se na dane 29. i 30.12. 2022. (četvrtak i petak) na Zagrebačkoj burzi neće odvijati trgovanje te će nakon završetka trgovinskog dana 28.12.2022. svi nalozi u trgovinskom sustavu burze biti otkazani. Također će dodatno biti onemogućeno zadavanje naloga u kunama od strane Društva.

Zbog prilagodbe trgovinskog sustava Društva FIMA eTrade aplikacija za trgovanje neće biti dostupna korisnicima od subote 31.12.2022. u 9:00 sati do ponedjeljka 2.1.2023., planirano do 9:00 sati.

Na prvi dan trgovanja na Zagrebačkoj burzi u euru će iznimno od redovitog rasporeda dražba otvaranja trajati od 9:00 do 11:00 sati.

Društvo do kraja godine na službenim internetskim stranicama objavljuje nove dokumente (Opći uvjeti, Informacije za klijente, Cjenik) prilagođene radi uvođenja eura.

Društvo je potpisnik Etičkog kodeksa za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Vaše FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o.