Uvođenje eura – informacije za korisnike FIMA eTrade usluge

Srijeda, 21. prosinca 2022.

Radi prijelaza sudionika tržišta kapitala na valutu euro, informiramo Vas kako se na dane 29. i 30. prosinca 2022. (četvrtak i petak) na Zagrebačkoj burzi neće odvijati trgovanje te će nakon završetka trgovinskog dana 28.12.2022. svi nalozi u trgovinskom sustavu burze će biti otkazani. Od strane društva FIMA Vrijednosnice (dalje u tekstu: Društvo) će nakon završetka trgovine također biti onemogućeno daljnje zadavanje naloga u kunama.

Zbog prilagodbe trgovinskog sustava Društva, FIMA eTrade aplikacija za trgovanje neće biti dostupna korisnicima od subote 31.12.2022. u 9:00 sati do ponedjeljka 2.1.2023., planirano do 9:00 sati.

Na prvi dan trgovanja na Zagrebačkoj burzi u euru dražba otvaranja će mimo redovitog rasporeda iznimno trajati od 9:00 do 11:00 sati.

Društvo će na dan 1.1.2023. preračunati stanja imovine klijenata iskazano u kunama u eure, u skladu sa Zakonom odnosno primjenom fiksnog tečaja konverzije, bez naknade. Društvo će tako primjenom fiksnog tečaja konverzije preračunati i zaokružiti na dvije decimale nabavne i tržišne cijene vrijednosnih papira kao i novčana sredstva klijenata. 

Informiramo Vas kako ćemo u migracijskom vikendu u okviru procesa konverzije s kuna na eure otkazati sve eventualno zaostale aktivne naloge na kupnju odnosno prodaju vrijednosnih papira, aktivne naloge za isplatu sredstava u kunama, zahtjeve za konverzijom u/iz kuna, registracije odnosno odregistracije vrijednosnih papira i sl.

Društvo je za potrebe prelaska na euro prilagodilo i svoju web aplikaciju za trgovanje u vezi čega Vam donosimo pregled najvažnijih izmjena od 1.1.2023.:

  • isvi vrijednosni papiri kojima se do 31.12.2022. trguje u kunama će dobiti prefiks HRK (primjerice oznaka za dionicu HT-a u kunama će biti HRK.HT), dok će se trgovanje u eurima nastaviti sa oznakama bez dodatka kuna;
  • sve će se uplate u eurima na račune za posebne namjene Društva bez iznimke knjižiti na uslugu Redovni HR, a unutar eTrade aplikacije postoji nova funkcionalnost za trenutni prijenos sredstava s jedne na drugu uslugu;
  • trgovanje hrvatskim dionicama i dalje će se odvijati putem Redovni HR, Margin i FMVR Custody usluga, dok će se putem usluge Redovni INO trgovati isključivo inozemnim vrijednosnim papirima;
  • svi korisnici eTrade usluge će i za prijavu poreza na dohodak od kapitala za 2022.g. imati mogućnost kreiranja JOPPD obrasca kroz eTrade aplikaciju te će im biti dostupna pripadajuća evidencija financijske imovine.

Na internetskim stranicama Zagrebačka burze objavljena je brošura na koju Vas upućujemo, u vezi uvođenja eura a u sklopu koje su u poglavlju 4.3. opisane promjene parametara sustava za valutu euro.

Tako je primjerice propisana nova minimalna vrijednost naloga sa skrivenom količinom u iznosu od najmanje 10.000,00 EUR. Također će se i nakon 1.1.2023. nastaviti primjenjivati režim pomaka cijena prilikom unosa naloga sukladno postojećoj tablici pomaka cijene navedenoj u Trgovinskom priručniku Zagrebačke burze.

Društvo je limitiralo minimalan i maksimalan iznos naloga koji se može zadati putem eTrade aplikacije i to  na minimalno 70,00 eura i maksimalno 70.000,00 eura.

Za kraj Vas upućujemo na edukativan video sa sažetkom korisnih infomacija u vezi prelaska na euro za klijente Društva koji smo objavili na Fima Youtube kanalu.

 

Vaše FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o.