Uprava Valamara predlaže skupštini dioničara isplatu dividende

Utorak, 9. kolovoza 2022.

Uprava Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima donijela je dana 8. kolovoza 2022. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 21. rujna 2022. godine.
Predlaže se dividenda od 1,20 kuna po svakoj dionici.
Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene u 2018. godini u iznosu od 128.077.207,56 kuna te preostali iznos od 18.188.280,84 kuna iz zadržane dobiti ostvarene u 2019. godini.
Pravo na isplatu dividende pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica na dan 27. rujna 2022. godine . Dan od kada će se na uređenom tržištu trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 26. rujna 2022. godine (ex date).
Dividenda će biti isplaćena dioničarima Društva dana 28. rujna 2022. godine (dan plaćanja – payment date).

Više na:https://eho.zse.hr/fileadmin/issuers/RIVP/GS-RIVP-1a356c8cb8e8bc3eb1aa307dcd2608d7.pdf