Ukidanje CE Enter tržišta Zagrebačke burze

Četvrtak, 6. rujna 2018.

Zagrebačka burza najavila je gašenje CE Enter tržišta te će zadnji dan trgovanja vrijednosnim papirima na CE Enter tržištu biti 28. rujna 2018.

CE Enter je alternativno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza a karakteriziraju ga niži propisani zahtjevi transparentnosti koji se postavljaju pred izdavatelje i financijske instrumente u odnosu na uređeno tržište i posljedično s tim povezan veći rizik ulaganja u financijske instrumente kojima se trguje na CE Enter tržištu. Gašenje CE Enter tržišta motivirano je namjerom Burze da upravlja jednim MTP tržištem sa značajno višim standardima korporativnog upravljanja i transparentnosti, a riječ je o novoj trgovinskoj platformi pod nazivom Progress.
Progress je zamišljen kao multilateralna trgovinska platforma za realizaciju investicijskih planova malih i srednjih poduzeća, bilo kroz prikupljanje novog kapitala, ili tehničko primanje u trgovinu kako bi se omogućila jednostavnija promjena, odnosno transfer vlasništva.

Odluka Zagrebačke burze o ukidanju CE Enter tržišta