Cijena Facebookovih dionica u ponedjeljak je porasla za 4,66 posto, kao rezultat tržišna kapitalizacija tvrtke premašila je bilijun dolara.
Rast cijene dionica rezultat je Facebookovih pobjeda u nizu antitrustovskih sudskih procesa ovih dana.
Tržišna kapitalizacija je ukupna tržišna vrijednost dionica kompanije umanjena za trezorske dionice. Računa se tako da se ukupan broj dionica (umanjen za trezorske) pomnoži s trenutnom tržišnom cijenom.