Telekom Slovenije prodao je, društvu Telekomunikacije Republike Srpske, 100%-tni udio u bosanskoj podružnici Blicnetu. Posao će biti okončan do kraja ove godine, nakon što se ispune svi uvjeti koji su dio kupoprodajnog ugovora. Vrijednost preuzimanja nije poznata. Blicnet je integrirani pružatelj usluga mobilne i fiksne telefonije, širokopojasnog interneta te kabelske i digitalne televizije.

Telekom je sada gotovo isključivo fokusiran na Sloveniju. Od imovine u inozemstvu ostao mu je samo još kosovski Ipko.