Slovenska Intereuropa Grupa očekuje, u 2019. godini, rast prihoda od prodaje na 168,5 milijuna eura. EBITDA ili dobit prije kamata, poreza i amortizacije trebala bi dostići 13,2 milijuna eura, dok planirana ulaganja iznose 5,9 milijuna eura. Logistička kompanija krajem sljedeće godine planira imati 1.380 zaposlenika.