Slovensko Sava Re osiguranje planira ostvariti 4,5% više konsolidirane poslovne prihode u 2019. godini. Neto dobit na razini grupe trebala bi rasti i više od 10%, na minimalno 43 milijuna eura. Planirani rast dobiti rezultirati će i rastom povrata na uloženi kapital od najmanje 12%.