SAD i Kanada – promjena ciklusa namire na T+1

Petak, 24. svibnja 2024.

Poštovani,

ovim putem Vas informiramo da tržišta SAD-a i Kanade prelaze s ciklusa namire T+2 na ciklus T+1 pri čemu T označava datum transakcije.Za tržište SAD-a prvi dan trgovanja koji se namiruje u ciklusu T+1 je 28.05.2024., a za tržište Kanade 27.05.2024.

Slijedom navedenog, sve transakcije sklopljene na tržištu SAD-a, dana 28.05.2024. namirit će se 29.05.2024., a sve transakcije sklopljene na tržištu Kanade 27.05.2024., namirit će se 28.05.2024.

Dodatno Vam skrećemo pažnju da se zbog navedene promjene ciklusa namire primjerice kupnje u SAD-u ili Kanadi  (T+1) više neće moći pokrivati sa sredstvima od prodaje dionica u Europi (T+2), već će se za to posebno trebati osigurati novčana sredstva.

Vaše FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o.