Revizija indeksa CROBEXplus i sektorskih indeksa

Utorak, 13. studenoga 2018.

Odbor za indekse izvršio je redovnu reviziju indeksa CROBEXplus i sektorskih indeksa. Uvjete za uključenje u indeks CROBEXplus i odgovarajući sektorski indeks zadovoljile su sljedeće dionice: Adris grupa – povlaštene dionice i Jadran – indeks CROBEXturist.

Uvjete za ostanak nisu zadovoljile sljedeće dionice i isključuju se iz indeksa CROBEXplus i odgovarajućeg sektorskog indeksa: Adris grupa – redovne dionice, Institut IGH, Jadroplov, Luka Rijeka, Luka Ploče i Tehnika.

Više pročitajte na: Revizija indeksa