Prinosi na američke obveznice rastu nakon komentara Jerome Powella

Ponedjeljak, 29. kolovoza 2022.

Prinosi američkih državnih obveznica porasli su danas nakon komentara predsjednika Federalnih rezervi Jeromea Powella.
Prinos na referentnu 10-godišnju trezorsku obveznicu porastao je za više od 7 baznih bodova na 3,114%, dok je prinos na 30-godišnju trezorsku obveznicu dobio otprilike 5 baznih bodova na 3,253%.
Prinos na kratkoročne dvogodišnje trezorske zapise bio je oko 7 baznih bodova viši, trgujući se na oko 3,47%. Prinosi se kreću obrnuto s cijenama, a bazni bod je jednak 0,01%.
Powell je rekao da će američka središnja banka “snažno upotrijebiti naše alate” za napad na inflaciju koja je još uvijek blizu svoje najviše razine u više od 40 godina. Priznao je da će rastuće kamatne stope uzrokovati “neku bol” kućanstvima i poduzećima.