Prijava poreza na dohodak od kapitala

Četvrtak, 1. veljače 2024.

Poštovani klijenti,

ovim putem Vas obavještavamo da je izračun kapitalnih dobitaka/gubitaka za 2023. godinu te evidencija financijske imovine po FIFO metodi dostupna za korisnike u novoj verziji eTrade aplikacije (verzija 2017). Istoj se može pristupiti preko poveznice, gdje je potrebno u izborniku Zahtjevi odabrati PKD. 

U želji da klijentima olakšamo postupak obračuna, prijave i uplate poreza, temeljem evidencije financijske imovine i pripadajućeg obračuna generira se i JOPPD obrazac, dok se unutar opcije Zahtjevi/PKD iza tipke “I” nalazi brošura s dodatnim informacijama o prijavi poreza na kapitalne dobitke kao i primjer uplatnice za uplatu poreza i prireza.

Klijenti koji nisu korisnici eTrade usluge mogu zatražiti evidenciju financijske imovine prema podacima o trgovanju iz baze podataka FIMA Vrijednosnica, uz pripadajući obračun u obliku izvješća. Zahtjev se upućuje na mail adresu [email protected], a naplaćuje u skladu točkom 6.1. Cjenika usluga u iznosu od 16,00 eura uvećano za PDV, jednokratno.

Ovime društvo FIMA Vrijednosnice ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za obvezu obračunavanja, obustave i uplate poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka te druge povezane obveze koje su na strani klijenta propisane poreznim propisima, niti daje klijentu porezni savjet. Preporučamo klijentima da izvrše neovisnu provjeru cjelovitosti i točnosti podataka u navedenim evidencijama i obrascima, koristeći pojedinačne obračune transakcija stjecanja i otuđenja financijskih instrumenata. FIMA Vrijednosnice ne jamče, niti preuzimaju odgovornost za cjelovitost i točnost podataka u evidenciji.

Za dodatna pitanja/informacije možete kontaktirati Vašeg brokera u FIMA Vrijednosnicama.

Srdačan pozdrav,

Vaše FIMA Vrijednosnice