Prijava poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka

Četvrtak, 28. prosinca 2017.

Poštovani klijenti,

evidencija financijske imovine te izračun kapitalnih dobitaka/gubitaka za 2017. za prijavu poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka bit će dostupna u novoj verziji eTrade aplikacije (eTrade 2017) početkom siječnja 2018.g. te ćete o istom biti dodatno obaviješteni putem poruke unutar internet aplikacije.

Rok za prijavu poreza na ostvareni kapitalni dobitak (ispunjavanjem i predajom JOPPD obrasca) te za uplatu poreza i pripadajućeg prireza je 28. veljače 2018.

Prema obavijesti Porezne uprave, porezni obveznici koji su ostvarili ukupan dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka manji od 112,00 kuna te bi obveza poreza primjenom prosječne stope prireza od 12% iznosila ukupno do 15,00 kuna, nisu u obvezi dostaviti JOPPD obrazac.

Za dodatne informacije možete se obratiti Vašem brokeru u FIMA Vrijednosnicama.