Pravo na umanjenje porezne stope poreza na dividende u Sloveniji

Ponedjeljak, 20. svibnja 2024.

Poštovani klijenti,

obavještavamo Vas o izmjeni procedure za umanjenje porezne stope poreza na dividende primljene od izdavatelja iz Republike Slovenije (dalje u tekstu: Pravo na umanjenje porezne stope u Sloveniji), a posljedično i o izmjeni naknade za spomenutu uslugu, propisane točkom 2. g) Cjenika FIMA Vrijednosnica.

Društvo FIMA Vrijednosnice je od porezne uprave u Sloveniji ishodilo status ovlaštenog inozemnog posrednika te stoga može za klijente, hrvatske porezne rezidente, imatelje slovenskih dionica, prije isplate dividende zatražiti umanjenje porezne stope u Sloveniji, s 25% na 5%, sukladno Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sklopljenog između Slovenije i Hrvatske. Navedena usluga naplaćuje se 50,00 eura po zahtjevu, po jednom ISIN-u, uvećano za PDV, umjesto dosadašnjih 100,00 eura uvećano za PDV.

Ujedno skrećemo pažnju da od dana 01.06.2024., kada stupa na snagu novi Cjenik, više neće biti moguće ostvariti Pravo na umanjenje porezne stope naknadno, tj. nakon isplate dividende, kao što je do sada bio slučaj.

 

Kako klijenti mogu ostvariti Pravo na umanjenje porezne stope porezna na dividende primljene iz Slovenije?

Klijenti koji žele ostvariti Pravo na umanjenje porezne stope na dividende primljene iz Slovenije, obavezni su po svakoj primljenoj obavijesti od strane FIMA Vrijednosnica, o najavi isplate dividende slovenskog izdavatelja, zatražiti umanjenje porezne stope, putem maila, u slobodnoj formi.

Pravo na umanjenje porezne stope dokazuje se potvrdom o poreznoj rezidentnosti u Republici Hrvatskoj, izdanom od strane nadležne porezne uprave. Potvrdu je potrebno dostaviti FIMA Vrijednosnicama jedanput godišnje, a najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka maila s najavom dividende za tekuću kalendarsku godinu. Također, klijent je obvezan bez odgađanja obavijestiti FIMA Vrijednosnice o svakoj izmjeni statusa hrvatskog rezidenta.

Napomena: Potvrdu o rezidentnosti za 2024. godinu, ako nam istu već niste dostavili, možete zatražiti preko e-porezna/Podnesi zahtjev/Zahtjev za izdavanje porezne potvrde (svrha: povrat poreza prema Ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i Slovenije). Potvrdu izdaje porezna uprava nadležna s obzirom na boravište ili sjedište.

Plaćanje poreza na dividende primljene iz Slovenije u Republici Hrvatskoj

Klijenti mogu koristiti uslugu FIMA Vrijednosnica koja uključuje obračun, uplatu i prijavu poreza na dividende primljene iz inozemstva nadležnoj poreznoj upravi u Hrvatskoj, no međutim samo po propisanoj stopi od 12%, s obzirom da ne postoji tehnička mogućnost da FIMA Vrijednosnice u ime klijenta prijave i uplate samo razliku između porezne stope po kojoj je izvršeno plaćanje u Sloveniji i propisane porezne stope u Hrvatskoj.

Klijente koji žele plaćati samo razliku poreza, upućujemo da samostalno prijave i podmire poreznu obvezu kod nadležne porezne uprave, a koja je pobliže opisana na Internetskim stranicama Porezne Uprave: https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Obrasci%20nesvrstani/INODOH/DIVIDENDA%20SLOVENIJA.pdf

Također je u tom slučaju potrebno, pod pretpostavkom da koristite našu uslugu obračuna i prijave poreza u Hrvatskoj za dividende primljene iz inozemstva, obavijestiti FIMA Vrijednosnice da za konkretne dividende iz Slovenije ne rade obračun i prijavu najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka maila s najavom dividende.

Na kraju skrećemo pažnju i da, korištenjem Prava na umanjenje porezne stope u Sloveniji, porezna tijela u Republici Sloveniji dobivaju podatke o identitetu poreznih obveznika iz Hrvatske te ih mogu razmjenjivati s Poreznom upravom u Hrvatskoj (CRS regulativa) o čemu je potrebno voditi računa jer isplatom dividende od strane izdavatelja u Sloveniji nastaje porezna obveza i u Hrvatskoj, samo je pitanje procedure koju će klijent odabrati ovisno i o isplativosti nakon odbitka troškova.

Vaše FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o.