Poštovani klijenti,

ovim putem Vas obavještavamo da je izračun kapitalnih dobitaka/gubitaka za 2017. godinu te evidencija financijske imovine po FIFO metodi dostupna u novoj verziji eTrade aplikacije za korisnike. Istoj se može pristupiti preko poveznice eTrade , gdje je potrebno u izborniku zahtjevi odabrati PKD. U želji da klijentima olakšamo postupak obračuna, prijave i uplate poreza, temeljem evidencije financijske imovine i pripadajućeg obračuna generira se JOPPD obrazac, dok se u opciji i/pomoć nalazi posebna brošura s dodatnim informacijama o porezu na kapitalne dobitke i primjer uplatnice za uplatu poreza i prireza.

Klijenti koji nisu korisnici eTrade usluge mogu zatražiti evidenciju financijske imovine prema podacima o trgovanju iz baze podataka FIMA Vrijednosnica uz pripadajući obračun u obliku izvješća te nacrt JOPPD obrasca. Zahtjev se upućuje na mail adresu [email protected], a naplaćuje u skladu s točkom 6.1. Cjenika usluga u iznosu od 125,00 kn jednokratno.

Ovime društvo FIMA Vrijednosnice ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za obvezu obračunavanja, obustave i uplate poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka te druge povezane obveze koje su na strani klijenta propisane poreznim propisima, niti daje klijentu porezni savjet. Preporučamo klijentima da izvrše neovisnu provjeru cjelovitosti i točnosti podataka u navedenim evidencijama i obrascima, koristeći pojedinačne obračune transakcija stjecanja i otuđenja financijskih instrumenata. FIMA Vrijednosnice ne jamče, niti preuzimaju odgovornost za cjelovitost i točnost podataka u evidenciji.

Ujedno koristimo priliku da Vam skrenemo pažnju na obavijest na stranici Porezne uprave od 20.12.2017. prema kojoj porezni obveznici koji su ostvarili ukupni dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka u 2017. godini manji od 112,00 kuna te bi obveza poreza na dohodak po osnovi kapitalnih dobitaka, primjenom prosječne stope prireza od 12%, iznosila ukupno do 15,00 kuna, nisu u obvezi dostaviti obrazac JOPPD do 28. veljače 2018. godine, već samo uplatiti iznos poreza.

Za dodatna pitanja/informacije možete kontaktirati Vašeg brokera u FIMA Vrijednosnicama.

Srdačan pozdrav,
Vaše FIMA Vrijednosnice