Podravka je u pozivu za sjednicu Glavne skupštine najavila isplatu dividende od devet kuna po dionici.
S obzirom na aktualnu cijenu dionica od 390 kuna, riječ je o dividendnom prinosu od 2,3 posto.
Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 18 srpnja 2019. godine (dan stjecanja tražbine – record date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Podravka d.d. bez prava na isplatu dividende je 17. srpnja 2019. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 16. kolovoza 2019. godine (dan isplate – payment date).
Pročitajte više na:http://www.seebiz.eu/podravka-povecala-dividendu/ar-193192/