Ovo je najvažnija bitka koju Kina gubi od Amerike

Ponedjeljak, 6. ožujka 2023.

Dok je pozornost svijeta usmjerena primarno prema ratu u Ukrajini, paralelno se odvija rat koji će dugoročno možda i više utjecati na događaje u budućnosti.
Tehnološko-ekonomski rat SAD-a i Kine, primarno oko mikročipova, nalikuje na ulazak u novi hladni rat.
Iako je SAD desetljećima pokušavao od Kine napraviti saveznika, službeno potpomagao njen ekonomski i tehnološki uzlet, situacija se naglo promijenila. Zadnjih godina se na Kinu gleda kao na konkurenta te se javno s njom ulazi u razne sukobe.
Brzina razvoja mikročipova je toliko velika da nekoliko godina tehnološkog zaostatka znači jako puno. Mooreov zakon, nazvan po jednom od suosnivača Intel Corporationa, postulira da će se snaga mikročipova udvostručiti svake godine.
1975. je revidirao svoju procjenu na udvostručenje svake dvije godine, a do današnjih dana se razvoj mikročipova tako i odvijao. Zbog toga se njegovo predviđanje opisuje kao “zakon”.
Više na:ovo-je-najvaznija-bitka-koju-kina-gubi-od-amerike