Trgovanje će se nastaviti dana 1.7.2020. prema sljedećem rasporedu:

Modalitet kontinuirane trgovine
Pred-trgovanje     11:50
Unutardnevna dražba 12:00
Kontinuirana trgovina 12:30

Modalitet trgovine za niskolikvidne dionice
Pred-trgovanje     11:50
Unutardnevna dražba 12:00
Kontinuirana trgovina 14:00