MedLife, najveći privatni pružatelj medicinskih usluga u Rumunjskoj, otvorio je novu kliniku u Oradei, gradu u zapadnoj Rumunjskoj. Klinika, čije je otvaranje koštalo 1,2 milijuna eura, nudi ambulantne usluge, usluge medicinskog snimanja i laboratorijske testove, s timom od 60 liječnika, medicinskih sestara i ostalog osoblja. MedLife je preuzeo i centar Transilvania Imagistica Oradea, lokalnog dobavljača dijagnostičkih i radioloških usluga u Oradei.