Kraš je uspješno proveo dokapitalizaciju – postojeći su dioničari u dva kruga upisali i uplatili svih 125.000 novih dionica, nominalne vrijednosti 400 kuna po dionici, čime je prikupljeno 50 milijuna kuna. Tako se temeljni kapital povećava s 549,4 milijuna kuna na 599,4 milijuna kuna. Budući su u prvom i drugom krugu upisane i uplaćene sve nove dionice, treći krug javne ponude nije se provodio.

Više pročitajte na: Kraš: U uspješno provedenoj dokapitalizaciji prikupljeno 50 milijuna kuna