Iz dobiti za 2021. godinu dioničarima SPAN-a 5 kuna po dionici

Utorak, 3. svibnja 2022.

Odluka o upotrebi dobiti za godinu 2021. ( iz prijedloga za dnevni red Glavne skupštine dioničara )
1. Span Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2021. godine
ostvarila neto konsolidiranu dobit u iznosu od 23.823.517,99 kuna, a neto dobit Društva
Span d.d. iznosi 19.359.494,34 kuna.
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od 5 kn po dionici dioničarima Društva,
razmjerno broju dionica kojih su imatelji.
3. Dividenda će se isplatiti iz dobiti Društva ostvarenoj u 2021. godini.
4. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 17. lipnja 2022. godine
evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog
društva d.d. (record date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 1. srpnja 2022.
godine (payment date).
5. Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je
16. lipnja 2022. godine (ex date).
Više na:https://eho.zse.hr/fileadmin/issuers/SPAN/GS-SPAN-56ae23a0ada5f5b161e944192e72d255.pdf