Inflacija u Americi na 40-godišnjem vrhuncu

Petak, 10. lipnja 2022.

Potrošačke cijene u SAD-u ubrzale su dinamiku porasta, pa je inflacija na najvišoj razini još od 1981.godine, dok se Amerikanci bore s porastom cijene plina, hrane i robe široke potrošnje, pokazali su podaci u petak.
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Zavoda za statistiku rada, u svibnju pokazao je porast od 8,6% u odnosu na prethodnu godinu, dakle, ubrzanje inflacije u odnosu na 8,3% u travnju. Ekonomisti su očekivali jednako povećanje od 8,3% u svibnju, prema procjenama koje je prikupio Bloomberg.
Najveći doprinos posljednjem skoku inflacije dali su cijene energenata i hrane. Indeks energije porastao je 3,9% mjesečno u svibnju, dok je potrošački indeks cijene benzina porastao za 4,1% na mjesečnoj razini. U odnosu na prethodnu godinu, cijene energije u svibnju porasle su za 34,6%, najviše od rujna 2005.
U međuvremenu, potrošački indeks hrane porastao je 1,2% od travnja do svibnja i 10,1% u odnosu na prethodnu godinu, što je najveći skok od ožujka 1981…

Više na:finance.yahoo.com/news/may-inflation-data