Industrija i trgovina imale su najveći doprinos rastu rumunjskog gospodarstva u prvoj polovici godine. Industrija je, u prvih šest mjeseci, zabilježila 4.3% veći volumen te sudjelovala u BDP-u sa 23.6% i generirala 1 postotni bod od 4% ekonomskog rasta. Drugi najveći doprinos dolazi je iz sektora trgovine. Ovaj sektor imao je 20,4% udjela u BDP-u, povećao volumen za 3,8% i generirao 0,8 postotnih bodova ekonomskog rasta.