Fiksni tečaj za konverziju HRK u EUR

Utorak, 30. kolovoza 2022.

Fiksni tečaj konverzije utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Republiku Hrvatsku, objavljenoj u Službenom listu Europske unije odnosno Odlukom o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koju je donijela Vlada Republike Hrvatske:

 

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE IZNOSI 7,53450 KUNA za jedan EURO.