Fed će podržati likvidnost kompanija kupovinom njihovih vrijednosnih papira

Srijeda, 18. ožujka 2020.

FED je objavio da pokreće poseban mehanizam kreditiranja poduzeća, odnosno kupovinu korporativnih obveznica od izdavatelja koji u ovom periodu teško nalaze kupce na otvorenom tržištu, kako bi omogućio kompanijama da osiguraju kratkoročno financiranje na tržištu komercijalnih vrijednosnih papira, izvještava CNBC.
Većina aktera na Wall Streetu je predviđala da će američka centralna banka donijeti takvu mjeru, koju je FED prvi put koristio tijekom financijske krize 2008. godine.
Američki ministar financija Stiven Menuchin je u odvojenom priopćenju naveo da je njegovo ministarstvo iz svog Fonda za stabilizaciju burzi uložilo u ovaj novi FED-ov zaštitini mehanizam 10 milijardi dolara.
Putem korporativnih komercijalnih vriijednosnih papira kompanije osiguravaju katkoročna sredstva za likvidnost koja su od ključnog značaja za financiranje njihovog poslovanja, a za koje nije potreban kolateral već se samo procjenjuje kreditna sposobnost (bonitet) zajmoprimca.
„Ovo je krucijalno tržište za osnovno kratkoročno zaduživanje kompanija, jer ako ne možete dobiti zajam na kratak rok, onda ne možete vršiti isplate, ne možete platiti svoje zaposlene, ne možete da platite svoje dobavljače. Ako se to zamrzne, onda je stvarno problem“, izjavio je Randall Krotzner, bivši guverner FED-a.
Pročitajte više na:https://www.seebiz.eu/ekonomija/fed-ce-podrzati-likvidnost-kompanija-kupovinom-njihovih-vrijednosnih-papira/227484/