Uprava Zagrebačke burze donijela je 12. listopada 2020. godine Odluku o odobravanju prijelaza 80.766.229 redovnih dionica Hrvatskog Telekoma iz Službenog na Vodeće tržište Zagrebačke burze. Prijelaz u Vodeće tržište provest će se 14. listopada 2020. godine, kada počinje trgovanje dionicama HT-a u sklopu Vodećega tržišta.