Smanjivanje temeljnoga kapitala radi pokrivanja nagomilanih gubitaka, tvrdi Đakovićeva uprava, logičan je dio restrukturiranja koji prati i europske smjernice. No taj je udar na svoje udjele većina malih dioničara odbila podržati.
Takva je odluka, pak, donijela pravi katapult dionica Đure Đakovića na burzi. U samo dva dana tržišna kapitalizacija je više nego udvostručena. Jučerašnja zaključna cijena od 3,56 kuna najviša je od početka ožujka. Uz to, i promet je golem. U spomenuta dva dana preko 6% ukupnog broja dionica promijenilo je vlasnika.