DDJH – obavijest o odobrenju državne pomoći za restrukturiranje

Četvrtak, 23. prosinca 2021.

Program restrukturiranja u svom provođenju, predviđa i sljedeće korake i to prema
kronološkom redu:
1. Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka smanjenjem nominalne
vrijednosti dionice s 20 HRK na 10 HRK te potom spajanjem 50 dionica u 1,
2. Povećanje temeljnog kapitala, izdavanjem novih dionica ulaganjem prava u iznosu od 101 milijun HRK
od strane Republike Hrvatske,
3. Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka spajanjem 2 dionice u 1 te
4. Povećanje temeljnog kapitala, izdavanjem novih dionica ulaganjem novca i prava od strane dioničara
društva DD Acquisition a.s. iz Republike Češke, u iznosu od ukupno 227 milijuna HRK.
Nastavno na navedeno, Uprava će poduzeti sve potrebne radnje kako bi omogućila dioničarima da donesu
potrebne odluke u vezi restrukturiranja Društva. Društvo će i dalje o svim relevantnim činjenicama
pravovremeno izvješćivati investicijsku javnost.

Preneseno sa:https://eho.zse.hr/fileadmin/issuers/DDJH