Dalekovod potpisao ugovor vrijedan više od 10 milijuna eura

Ponedjeljak, 11. lipnja 2018.

Nakon ponovnog ulaska na švedsko tržište 2017. godine i otvaranja suradnje s investitorom Markbygden Net AB, Dalekovod je potpisao prvi ugovor sa švedskom nacionalnom energetskom kompanijom Svenska kraftnät.

Ugovor vrijedan više od 10 milijuna eura, uključuje obnovu 400 kV i 220 kV vodova oko trafostanice blizu grada Östersunda i ima predviđeno trajanje od dvije godine.