Bakar bi u budućnosti mogao biti još traženiji, evo zašto

Ponedjeljak, 17. listopada 2022.

Cijene bakra, kao i većine ostalih sirovina, rasle su u posljednje dvije godine, a potom su u lipnju ove godine doživjele značajan pad. Što možemo očekivati u budućnosti?
Bakar je na financijskim tržištima poznat kao vjesnik ekonomskih ciklusa. Kad njegova cijena poraste, predviđa se rast globalne ekonomije. Kad cijene padnu, to može biti najava recesije. Inače, slično bakru, u lipnju ove godine pale su i cijene ostalih sirovina. U svakom slučaju, od tada se govori da će zbog sve restriktivnije monetarne politike središnjih banaka doći do usporavanja rasta svjetskog gospodarstva.
Cijena sirovina također ovisi o ponudi i potražnji. Daleko najveći potrošač bakra je Kina. Bakar se koristi u razne svrhe, ali uglavnom kao vodič električne energije. Dakle, on je osnovni materijal od kojeg se izrađuju kabeli za prijenos električne energije, a sadrže ga i svi električni uređaji.
Budući da je bakar dobar vodič električne energije (bolji vodiči su samo plemeniti metali, čija je cijena znatno viša), koristi se za izradu prijenosnih mreža za električnu energiju. Prijelaz na obnovljive izvore električne energije predviđa izgradnju solarnih i vjetroelektrana. Takve elektrane obično se nalaze u udaljenijim područjima gdje ne postoji mreža za prijenos proizvedene energije…