Atlantska plovidba u gradnju novih brodova ulaže 137 milijuna dolara

Srijeda, 22. rujna 2021.

Sukladno strateškom opredjeljenju Atlantske plovidbe d.d. u cilju modernizacije, ekologizacije i obnove flote, na sjednici Upravnog odbora održanoj u utorak dana je suglasnost na ugovore o gradnji dvaju brodova i dvaju opcijskih brodova za prijevoz rasutih tereta nosivosti 82.000 DWT s brodogradilištem Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry Co., Ltd.
Brodovi odgovaraju IMO Tier III i EEDI Phase 2 standardima.

Odluka o aktiviranju opcijskih ugovora donijet će se u rokovima predviđenim ugovorom.
Ukupna vrijednost investicije je približno 137 milijuna USD. Isporuka svih brodova predviđena je tijekom 2023. godine.

Izvor:atlantska-plovidba-u-gradnju-novih-brodova-ulaze-137-milijuna-dolara