Atlantic Grupa objavila je politiku isplate dividende koja se temelji na konceptu da se najveći dio dobiti ostvarene u poslovnoj godini, zadrži u svrhu daljnjeg investiranja u razvoj Društva. Kada se ispune relevantni uvjeti, kao što su rast neto dobiti, razine prihoda i vrijednosti imovine, Društvo namjerava isplatiti do 25% konsolidirane dobiti u obliku dividende.

Uprava također može, uz suglasnost Nadzornog odbora, isplatiti dioničarima predujam na ime dividende koji ne može prijeći 50% prošlogodišnje dobiti.