Atlantic Grupa je u prvom polugodištu 2019. ostvarila prihod od prodaje u iznosu od 2,574 milijarde
kuna, što u odnosu na isto razdoblje 2018. predstavlja rast od 3,5 posto.
Na ukupan rast prihoda od prodaje najviše su utjecala Strateška poslovna područja Delikatesni
namazi s rastom od 9,7 posto i Pića s rastom od 3,5 posto. S 532,7 milijuna kuna prihoda od
prodaje i 20,7 posto udjela u ukupnim prihodima Kava se ističe kao najveća pojedinačna
kategorija. U distribucijskom poslovanju sva su tržišta ostvarila rast, a najznačajnije je, čak 11,8
posto, raslo tržište Hrvatske. U ukupnoj prodaji vlastiti brendovi čine 65,4% posto, brendovi
principala u distribuciji 26,1 posto, a ljekarnički lanac Farmacia sudjeluje s 8,5% posto.
Krajem ožujka Atlantic Grupa je otvorila novi, suvremeno opremljeni logističko-distribucijski centar
kraj Velike Gorice, kojim osigurava adekvatnu logističku podršku dugoročnom razvoju
distribucijskog poslovanja…
Više na:http://zse.hr/userdocsimages/novosti/lfGSojyYgLSZm3UbGArDbQ==.pdf