Bitcoin slijedi dnevni porast od 20%

Zanimljivo je primijetiti da je cijena bitcoina porasla za oko 560% od najniže vrijednosti koju je imao u ožujku ove godine